Privacystatement

Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

De gegevens die u aan Blitsaerd aan de vaart verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een of andere manier openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Blitsaerd aan de vaart verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Alle gegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De gegevens die u aan Blitsaerd aan de vaart verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. U geeft Helder het recht om u via e-mail, gewone post of telefoon te informeren over de producten en diensten van Blitsaerd aan de vaart, één en ander altijd in relatie tot het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

Op de website van Blitsaerd aan de vaart worden bezoekgegevens bijgehouden. Hiervoor wordt tevens gebruik gemaakt van zogenoemde cookies. Het doel hiervan is de inrichting van de pagina's te optimaliseren voor de bezoekers. Aan de hand van deze gegevens kan Blitsaerd aan de vaart de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van haar bezoekers afstemmen. Blitsaerd aan de vaart gebruikt beveiligingstechnieken om verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Wij zullen op basis van een daartoe strekkend verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy kunt u contact opnemen met Blitsaerd aan de vaart. Met vragen of opmerkingen over onze site of over uw ervaringen met onze site of onze dienstverlening kunt u contact met ons opnemen. Verzoek verwijderen persoonlijke gegevens kan eveneens door contact op te nemen met ons.

Helder verhaal!